6000:-

Bruno Mathsson

”Pernilla” Handsignerad 1943. (Armstöd medföljer)