18000:-

Bruno Mathsson ”Vilstol-36” Handsignerad 1940.