Köper dödsbon

Vi köper hela eller delar av bättre hem. Tömmer dödsbon, städar, slutstädar.

Håller auktioner, större gårdsauktioner, yttre och inre lösöre.

Värderar enstaka föremål, konst, antikt.

Ring Magnus 070-2522930 eller mejlar omakabohag@gmail.se

Vi finns i Malmö – Helsingborg – Värnamo